Keskusapteekki Keskusapteekki

Palvelemme

ma-pe

8:30-18:00

la

8:30-14:00

su

12:00-16:00

päivystämme tällä viikolla

Lääkekorvaukset

Kela ja apteekit toimivat yhteistyössä lääkekorvausten suhteen. Ne ovat tehneet yhdessä suorakorvaussopimuksen, jolloin apteekki voi lääkkeitä toimittaessaan antaa asiakkaalle korvauksen ja laskuttaa Kelaa myöhemmin. Asiakkaan tulee apteekissa näyttää Kela-korttinsa saadakseen korvauksen. Kela on antanut apteekeille tarkat ohjeet, miten korvauksia annetaan. Kela voi korvata lääkärin määräämiä lääkkeitä vain, jos lääke on määrätty sairauden hoitoon ja jos lääke on korvattava ko. käyttöaiheessa.

Lääkkeitä voidaan korvata kolmessa eri korvausryhmässä. Tavallinen lääkekorvaus on peruskorvaus, jolloin korvaus on 35% lääkkeen hinnasta. Alemmassa erityiskorvauksessa korvauksen osuus on 65% lääkkeen hinnasta. Kummassakaan korvausryhmässä ei ole erillistä omavastuuosuutta. Ylempi erityiskorvaus on 100% ja siinä on lääkekohtainen 3 euron omavastuuosuus. Lääkäri kirjoittaa B-lausunnon, jolla erityiskorvattavuutta voi hakea Kelan toimistosta. Jos Kela myöntää oikeuden erityiskorvaukseen, tulee Kela-korttiin silloin merkintä lääkekorvausryhmästä ja sairausnumerosta.

Kelalla on vuotuinen omavastuuraja, ns. kattosumma asiakkaan itsensä maksamille lääkekustannuksille, joka vuonna 2015 on 612,62 euroa. Tällöin asiakas maksaa kelakorvattavista lääkkeistään 1,50 €/lääke loppuvuoden. Apteekki saa tiedon kattosumman täyttymisestä kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta. Kela seuraa asiakkaan maksettavaksi jääviä lääkekustannuksia ja lähettää hänelle ilmoituksen enimmäismäärän ylittymisestä sekä ohjeet lisäkorvauksen hakemiseksi. Lisäkorvausta haetaan omalla hakemuslomakkeella. Lisäkorvauksen saamisen edellytyksenä on, ettei lääkettä osteta useammin, eivätkä hankitut lääkemäärät ole suurempia kuin annostusohje edellyttää.

kuvitus12.jpg