Keskusapteekki Keskusapteekki

Palvelemme

ma-pe

8:30-18:00

la

8:30-14:00

su

12:00-16:00

päivystämme tällä viikolla

Lääkehoidon kokonaisarviointi LHKA

Lääkehoidon kokonaisarvioinnilla selvitetään, auttaako lääkitys parhaalla mahdollisella tavalla. Lääkehoidon kokonaisarviointi on lääkärin ja proviisorin yhteistyötä potilaan parhaaksi. Asiantuntijapalvelu, jossa erityispätevyyden hankkinut proviisori arvioi perusteellisesti potilaan lääkehoidon kokonaisuuden ja tekee havainnoistaan raportin lääkärille mahdollisia lääkitysmuutoksia varten.

Palvelun sisältö on seuraavanlainen. Lääkehoidon kokonaisarvioinnin perusteena on yleensä havaittu ongelma, jolla on todennäköinen tai ainakin mahdollinen liittymäkohta lääkehoitoon. Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi monilääkitys, lääkkeiden yhteis- ja haittavaikutukset sekä heikko hoitovaste. Palvelu sisältää haastattelun ja perusteellisen selvityksen lääkehoidon toimivuudesta. Kokonaisarvioinnissa selvitetään lääkkeiden hyödyt, yhteisvaikutukset ja haitalliset sivuvaikutukset ja korjataan lääkityksen mahdolliset ongelmat.

Lääkehoidon kokonaisarviointia tekevät proviisorit ovat suorittaneet 1,5 vuotta (35 op) kestävän täydennyskoulutuksen, jonka tuloksena he ovat saaneet lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyyden.

kuvitus10.jpg