Keskusapteekki Keskusapteekki

Palvelemme

ma-pe

8:30-18:00

la

8:30-14:00

su

12:00-16:00

päivystämme tällä viikolla

Itsehoito ja itselääkintä yhteiskunnallisesti

Arvioidaan, että 80-90 % kaikista oireista hoidetaan itse joko itsehoitolääkkeillä tai kotikonsteilla. Ainoastaan 10 prosentissa oireista ihmiset hakeutuvat lääkäriin.

Lääkkeet ovat osa ihmisten sairauden hoitoa, suurempina pakkauksina reseptilääkkeitä ja pienempinä pakkauksina itsehoitolääkkeitä. Lukumääräisesti itsehoitolääkepakkauksia ostetaan yhtä paljon kuin reseptilääkepakkauksia.

Itsehoitoa ja itselääkintää on harjoitettu ja tutkittu mm. USA:ssa ja Euroopassa varsinkin1970-luvulta lähtien. Tutkimus käynnistyi, kun WHO Terveyttä kaikille ohjelmassa näki itselääkinnän kehittämisen mahdollisuutena ihmisten terveyden edistämiseksi ja terveydenhuollon kustannus- ym. paineiden keventämiseksi.

Mitä tehokkaammin ihmiset osaavat hoitosuositusten mukaisesti hoitaa lieviä oireitaan, sitä paremmin he voivat, itsehoito onnistuu ja ihmisten lääketietous kasvaa. Potilaat myös kuormittavat vähemmän julkista terveydenhuoltoa. Lääkärin vastaanottoaikoja säästyy vakavammin sairaille potilaille.