Keskusapteekki Keskusapteekki

Palvelemme

ma-pe

8:30-18:00

la

8:30-14:00

su

12:00-16:00

päivystämme tällä viikolla

Apteekki ja itsehoito

Apteekin koko toiminta voidaan ohjata tukemaan hoitosuositusten toteutumista. Neuvonta, tiedon välitys ja kontrolli, esimerkiksi lääkkeiden yhteisvaikutusten ehkäisemiseksi, ovat välineitä, joilla varmistetaan oikea lääke, oikeaan oireeseen ja oikealle potilaalle. Neuvonnan tietosisältö päivitetään säännöllisesti koulutuksella. Hoitosuositusten mukaisten hyllyjärjestelyjen avulla tuetaan neuvontaa ja järjestetään positiivinen kontrolli sijoittamalla esimerkiksi enemmän neuvontaa vaativat lääkkeet laatikkoon, jolloin asiakkaaseen saadaan aina kontakti hänen ostaessaan ko. lääkettä.

Näin saadaan aikaiseksi tilanne, jossa jokaiseen ihmiseen suhtaudutaan voimavarana, jolloin hän voi omilla toimenpiteillään edistää omaa terveyttään ja hoitaa sairauttaan. Säästyneitä lääkärin vastaanottoaikoja voidaan tarjota vakavammin sairaille tai vähentää kustannuksia.

kuvitus4.jpg